Курсове за деца

Деца на възраст 5 - 6 години:
при най-малките езикът се усвоява по метода на овладяване на майчин език. Чрез забавни игри, състезания, песни и истории децата учат, докато се забавляват.
Ученици от 1 до 11 клас:
поетапно се надграждат уменията за писане, четене, слушане, говорене.

Курсове за възрастни

Курсът включва следните нива: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate, Advanced, Proficiency
Всички, успешно преминали курса, получават сертификат за владеене на съответното ниво, съответстващо на нивата, определени от Общата европейска езикова рамка (A1-C2).

Сертификатни курсове

Курсове, подходящи за ученици и възрастни, които планират да се явят на изпит за сертификатите на University of Cambridge (FCE, CAE, CPE, IELTS).
Курсистите придобиват необходимите знания и умения и се запознават със специфичния за съответния изпит формат.